Obchodní podmínky

Obecně

Prodávající dodává zboží na základě internetové objednávky zákazníka z internetové adresy www.pizzakrpole.cz nebo na základě telefonické objednávky na čísle 777 026 055. Prodávající nenese zodpovědnost za provedený výběr druhu objednaného zboží a jeho množství, plná odpovědnost je pochopitelně na zákazníkovi.

Dodací podmínky

Prodávající rozváží své zboží do jasně vymezených částí města, jejich specifikace je uvedena na webu.
Potvrzené objednávky jsou pro zákazníka a prodávajícího závazné.
Prodávající se zavazuje objednané zboží zákazníkovi doručit v co nejkratším termínu a v zaručené kvalitě.

Platby

Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a rozvozu na dohodnuté místo.
Zákazník zaplatí zboží při jeho převzetí v hotovosti v českých korunách, nebo stravenkami uvedenými v seznamu na webu. Při platbě stravenkami peníze v hotovosti do celkové ceny nevracíme.
Prodávající přijímá stravenky od stravenkových firem uvedených v seznamu na webu.
Převzetím a zaplacením zboží zákazníkem je zakázka úspěšně ukončena a splněna, při možném vrácení peněz si je přepočítejte, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamace

Případné reklamace vyřizujeme podle příslušného zákona.
Hlášení reklamace je možné na telefonním čísle rozvozce 777 026 055
Reklamaci je možné uplatnit pouze ve dni provedení zakázky nejpozději do zavírací hodiny rozvozu, reklamace z předešlých dní nemůžeme respektovat..

Osobní údaje

Prodávající zajišťuje ochranu osobních údajů zákazníka dle příslušného zákona. Údaje uvedené zákazníkem v registraci či objednávce prodávající nesděluje třetím osobám, vyjma svým zaměstnancům, a to pouze v nezbytném rozsahu, potřebném k úspěšnému vyřízení objednávky.

Kontakty

Rozvozce:Gastro 61 s.r.o. Družební 61, Ostrava-Krásné Pole

IČO 05549001
Internetové stránky: www.pizzakrpole.cz
e-mail: